Ustanovitev Društva ‒ koncepti in cilji

So mlade rodoljube k najbolj prelomnemu med vsemi mejniki, k sami ustanovitvi Dramatičnega društva ob že navedenih privedli tudi spodbudni uspehi na čitalniškem odru ali nemara predvsem odpor do čitalniškega gledališča, do tega, da naj bi bilo gledališče hkrati zabavišče, kulturna ustanova in tribuna za razglašanje pohlevnih narodnoprebudnih gesel? Najbrž oboje. Odbor novoustanovljenega društva, ki je štel dvanajst članov (Pavla Drachslerja, Karola Gestrina, Petra Grassellija, Frana Levstika, Josipa Nollija, Josipa Poklukarja, Eduarda Poura, Frana Ravnikarja, Josipa Stareta, Luko Svetca, Vojteha Valento in Dragotina Žagarja) je za predsednika izvolil , za podpredsednika . Kako ambiciozno podjetje je bila ustanovitev, se nazorno vidi iz pravil Dramatičnega društva, ki jih je zasnoval , dodelali pa so jih Stare, Grasselli in Nolli.