Karajan C, Primorski poletni festival Koper, 1997/98