Dušan Jovanović: Znamke, nakar še Emilija (Mala drama SNG Ljubljana, prem. 7. 10. 1969 v rež. Žarko Petan), Fotografija 2Prenesi: 640x480 (100 KB) 1024x768 (247 KB)

Metapodatki

Dušan Jovanović: Znamke, nakar še Emilija (Mala drama SNG Ljubljana, prem. 7. 10. 1969 v rež. Žarko Petan), Fotografija 2
Mally, Jože, fotograf
Ljubljana, SNG Drama Ljubljana,
Na fotografiji: Majda Kohek (Emilija), Tone Slodnjak (Albert), Janez Hočevar (Filatelist).
still image
fotografija
2081 x 2095 slikovnih pik
reformatted digital
image/jpeg
Arhiv SNG Drama Ljubljana
Pri pridobivanju tega gradiva je posredoval Slovenski gledališki inštitut.
Raba gradiva je dovoljena izključno za osebno uporabo ter za namene raziskovanja in izobraževanja. Vsakršna drugačna uporaba vsebine je prepovedana in se lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi.
Oznake · Jovanović, Dušan · Petan, Žarko · Jovanović, Sveta · Jarc, Mija · Kohek, Majda · Slodnjak, Tone · Hočevar, Janez · SNG Drama Ljubljana · SLOGI


Povezano gradivo