Vesele kosti, Teatro Matita, 2011. Video predstave

Metapodatki

Vesele kosti, Teatro Matita, 2011. Video predstave
Teatro Matita, producent
, Teatro Matita,
Avtor: Matija Solce, Režija: Vida Bren Cerkvenik, Izvedba: Matija Solce
moving image
video
born digital
video/mp4
Teatro Matita
Raba gradiva je dovoljena izključno za osebno uporabo ter za namene raziskovanja in izobraževanja. Vsakršna drugačna uporaba vsebine je prepovedana in se lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi.
Oznake · TM