Anton Tomaž Linhart, Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Drama SNG Maribor, 2003/04

Metapodatki

Anton Tomaž Linhart, Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Drama SNG Maribor, 2003/04
Stojko, Tone, video
Maribor, Drama SNG Maribor, 15.10.2003 (Drugo, inferred)
Režiser Matjaž Latin, premiera 15. 10. 2003, Drama SNG Maribor Odlomki iz uprizoritve; snemalca Tone Stojko in Simon Stojko Falk; 04:11
slv
moving image
Betacam SP
04:11
reformatted digital
video/mp4, video/x-flv
Prodok teater TV
Raba gradiva je dovoljena izključno za osebno uporabo ter za namene raziskovanja in izobraževanja. Vsakršna drugačna uporaba vsebine je prepovedana in se lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi.
Oznake · Novak, Vlado · SNG Maribor · Linhart, Anton Tomaž