Drago Jančar, Veliki briljantni valček, Drama SNG Maribor, SNG Drama Ljubljana in Zavod Maribor 2012 – EPK, 2012/13

Metapodatki

Drago Jančar, Veliki briljantni valček, Drama SNG Maribor, SNG Drama Ljubljana in Zavod Maribor 2012 – EPK, 2012/13
Stojko Falk, Simon, video
Maribor, Drama SNG Maribor, 08.09.2012 (Drugo, inferred); , SNG Drama Ljubljana, 08.07.2012 (Drugo, inferred)
Režiser Diego de Brea, premiera 29. 9. 2012, Drama SNG Maribor, SNG Drama Ljubljana in Zavod Maribor 2012 – EPK Odlomki iz uprizoritve; snemalci Tone Stojko, Simon Stojko Falk, Tereza Kozinc; 08:30
slv
moving image
HD
08:30
born digital
video/mp4, video/x-flv
Prodok teater TV
Raba gradiva je dovoljena izključno za osebno uporabo ter za namene raziskovanja in izobraževanja. Vsakršna drugačna uporaba vsebine je prepovedana in se lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi.
Oznake · Novak, Vlado · SNG Maribor · Jančar, Drago · De Brea, Diego