Arthur Miller, Smrt trgovskega potnika, Drama SNG Maribor, 2003/04

Metapodatki

Arthur Miller, Smrt trgovskega potnika, Drama SNG Maribor, 2003/04
Stojko, Tone, video
Maribor, Drama SNG Maribor, 07.04.2004 (Datum izida, inferred)
Režiserka Mateja Koležnik, premiera 23.04.2004, Drama SNG Maribor Odlomki iz uprizoritve; snemalca Tone Stojko in Simon Stojko Falk; 08:58
slv
moving image
DVCPRO
08:58
reformatted digital
video/mp4, video/x-flv
Prodok teater TV
Raba gradiva je dovoljena izključno za osebno uporabo ter za namene raziskovanja in izobraževanja. Vsakršna drugačna uporaba vsebine je prepovedana in se lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi.
Oznake · Novak, Vlado · SNG Maribor · Miller, Arthur · Koležnik, Mateja


Povezano gradivo