Zaključna prireditev 52. Festivala Borštnikovo srečanje, Video napovednik

Metapodatki

Zaključna prireditev 52. Festivala Borštnikovo srečanje, Video napovednik
Festival Borštnikovo srečanje, producent; Mini teater Ljubljana, koproducent
, Festival Borštnikovo srečanje,
Video napovednik 52. Festivala Borštnikvoo srečanje.
moving image
video
video napovednik
born digital
video/mp4
Digitalni arhiv Festivala Borštnikovo srečanje
Pri pridobivanju tega gradiva je posredoval Festival Borštnikovo srečanje.
Raba gradiva je dovoljena izključno za osebno uporabo ter za namene raziskovanja in izobraževanja. Vsakršna drugačna uporaba vsebine je prepovedana in se lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi.
Oznake · Festival Borštnikovo srečanje · Grand Prix · Borštnikov prstan · FBS