Rainer Maria Rilke

DEVINSKA ELEGIJA

DUINESER ELEGIE

Slovensko stalno gledališče Trst
Datum premiere: 30. 5. 1987, Devinu.
Priprava: Jože Faganel (Recitala.)
Priprava: Janez Mejač (Recitala.)
Priprava: Aleksander Vodopivec (Recitala.)
Priprava: Klavdij Palčič (Recitala.)
Priprava: Miroslav Košuta (Recitala.)
Priprava: Niko Grafenauer (Recitala.)
Priprava: Jože Babič (Recitala.)

Število aktivnih sezon: 1

Predstava je zaključena.

Opombe:

Gled. list.