Festival Borštnikovo srečanje 2020

Virtualna razstava 55. Festivala Borštnikovo srečanje - pripravili so jo Festival Borštnikovo srečanje in Novi ZATO. s partnerji: Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Zgodovinski arhiv Celje, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL, Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Slovenski gledališki inštitut v sodelovanju z drugimi slovenskimi kulturnimi inštitucijami.

Strokovna žirija za podelitev Borštnikovega prstana (Ira Ratej, Mojca Jan Zoran, Tomaž Toporišič, Marinka Štern in Aleš Novak) je odločila, da Borštnikov prstan 2020 prejme igralec Peter Boštjančič.

55. Festival Borštnikovo srečanje se je pričel v ponedeljek, 12. oktobra 2020, in predčasno zaključil v petek, 16. oktobra 2020. Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije, sprejetih ukrepov in priporočil Vlade RS ter na predlog kolegija direktorjev slovenskih gledališč smo v soglasju z Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor sprejeli odločitev, da ne izvedemo osrednjega dela festivala s tekmovalnim programom in letošnjo festivalsko edicijo predčasno zaključimo s slavnostnim dogodkom - predstavo Plameneča voda ter podelitvijo Borštnikovega prstana vrhunskemu igralcu Petru Boštjančiču. Na festivalu so se do prekinitve zvrstili devet gledaliških predstav in številni festivalski dogodki v uvodnih sklopih. 

Realizirali smo Mlado gledališče in Študentsko gledališče kot uvodna festivalska programska sklopa, ter del spremljevalnega in strokovnega programa. Izdali smo načrtovane festivalske publikacije, vključno s knjigo o lanskoletni prejemnici Borštnikovega prstana Marinki Štern.