Slovenski Hamleti - igralci

Uprizoritve na Slovenskem 

William Shakespeare, Hamlet*

1899, Deželno gledališče v Ljubljani, 1899/1900, režiser Rudolf Inemann, Hamlet Rudolf Inemann, premiera 28. december 1899

1905, Deželno gledališče v Ljubljani, 1904/05, režiser Adolf Dobrovolný, Hamlet Andrija Fijan, premiera 19. januar 1905

1918, Narodno gledališče v Ljubljani, 1918/19, režiser Hinko Nučič, Hamlet Hinko Nučič, premiera 1. november 1918

1922, Narodno gledališče v Ljubljani, 1921/22, režiser Osip Šest, Hamlet Zvonimir Rogoz, premiera 26. januar 1922

1925, Narodno gledališče v Mariboru, 1924/25, režiser Valo Bratina, Hamlet Valo Bratina, premiera 16. maj 1925

1933, Narodno gledališče v Ljubljani, 1932/33, režiser Ciril Debevec, Hamlet Ciril Debevec / Emil Kralj, premiera 30. marec 1933

1934, Narodno gledališče v Mariboru, 1934/35, režiser Jože Kovič, Hamlet Vladimir Skrbinšek, premiera 2. oktober 1934

1940, Narodno gledališče v Ljubljani, 1939/40, režiser Osip Šest, Hamlet Zvonimir Rogoz, premiera 20. april 1940

1941, Narodno gledališče v Ljubljani, Drama, 1941/42, režiser Bratko Kreft, Hamlet Slavko Jan, premiera 5. oktober 1941

1948, Drama SNG v Ljubljani, 1947/48, režiser Branko Gavella, Hamlet Slavko Jan / Stane Sever, premiera 14. marec 1948

1955, Mestno gledališče v Celju, 1954/55, režiser Dino Radojević, Hamlet Janez Eržen, premiera 12. februar 1955

1961, Slovensko gledališče v Trstu, 1961/62, režiser Jože Babič, Hamlet Stane Starešinič, premiera 14. oktober 1961

1967, Slovensko narodno gledališče v Mariboru, 1966/67, režiser Fran Žižek, Hamlet Stanko Potisk, premiera 6. maj 1967

1968, Drama SNG v Ljubljani, 1968/69, režiser Mile Korun, Hamlet Danilo Benedičič / Tone Slodnjak, premiera 25. oktober 1968

1981, Slovensko ljudsko gledališče Celje, 1980/81, režiserka Vida Ognjenović, Hamlet Peter Boštjančič, premiera 8. maj 1981

1984, Mestno gledališče ljubljansko, 1983/84, režiser Mile Korun, Hamlet Boris Ostan, premiera 12. januar 1984

1990, Drama SNG Maribor, 1990/91, režiser Tomaž Pandur, Hamlet Brane Šturbej, premiera 7. december 1990

1994, SNG Drama Ljubljana, 1994/95, režiser Janez Pipan, Hamlet Jernej Šugman, premiera 14. oktober 1994

2000, Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica, 1999/2000, režiser Vito Taufer, Hamlet Radoš Bolčina, premiera 24. februar 2000

2006, Lutkovno gledališče Ljubljana, 2005/06, režiser Vito Taufer, likovna podoba Irena Brunec, Hamlet Igor Samobor, premiera 19. marec 2006

2006, Mestno gledališče ljubljansko, 2005/06, režiser Matjaž Zupančič, Hamlet Uroš Smolej, premiera 6. april 2006

2013, SNG Drama Ljubljana, 2012/13, režiser Eduard Miler, Hamlet Marko Mandić, premiera 12. januar 2013

2017, Drama SNG Maribor, 2017/18, režiser Krešimir Dolenčić, Hamlet Jurij Drevenšek, premiera 4. oktober 2017

2018, SSG Trst, 2018/2019, režiser Matjaž Farič, Hamlet Klemen Janežič, premiera 21. september 2018


* Navedene so predstave Hamleta v slovenščini, uprizorjene od leta 1899 do 2018 na slovenskih odrih. Študentske produkcije, bralna uprizoritev in priredbe v tem seznamu niso upoštevane.