Rudolf Inemann. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Andrija Fijan. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Hinko Nučič. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Zvonimir Rogoz. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Valo Bratina. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Ciril Debevec. portret Več Podrobnosti
Emil Kralj. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Vladimir Skrbinšek. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Zvonimir Rogoz. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Slavko Jan. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Slavko Jan. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Stane Sever. portret / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Janez Eržen. portret / foto: Foto Pelikan / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Stane Starešinič. portret / foto: Magajna, Mario / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Stanko Potisk. portret / foto: Modrinjak, Dragiša / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Danilo Benedičič. portret / foto: Pal, Marijan / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Tone Slodnjak. portret / foto: Pal, Marijan / Arhiv SLOGI Več Podrobnosti
Peter Boštjančič. portret / foto: Berk, Viktor / Zgodovinski arhiv Celje Več Podrobnosti
Boris Ostan. portret / foto: Stojko, Tone / Arhiv MGL / Prodok teater TV Več Podrobnosti
Brane Šturbej. portret / foto: Callo, J. C. / Arhiv Drama SNG Maribor Več Podrobnosti
Jernej Šugman. portret / foto: Stojko, Tone / Arhiv SNG Drama Ljubljana / Prodok teater TV Več Podrobnosti
Radoš Bolčina. portret / foto: Stojko, Tone / Arhiv Prodok teater TV Več Podrobnosti
Igor Samobor. portret / foto: Stojko, Tone / Arhiv LGL / Prodok teater TV Več Podrobnosti
Uroš Smolej. portret / foto: Stojko Falk, Simon / Arhiv MGL / Prodok teater TV Več Podrobnosti
Marko Mandić. portret / foto: Uhan, Peter / Arhiv SNG Drama Ljubljana Več Podrobnosti
Marko Mandić in Igor Samobor. portret / foto: Uhan, Peter / Arhiv SNG Drama Ljubljana Več Podrobnosti
Jurij Drevenšek. portret / foto: Švarc, Damjan / Arhiv SNG Maribor Več Podrobnosti
Klemen Janežič. portret / foto: Quaia, Luca / Arhiv SSG Trst Več Podrobnosti