Dušan Jovanović, maestro sodobnega gledališkega jezika

E-razstavo Slovenske krstne uprizoritve dramskih besedil Dušana Jovanovića Slovenski gledališki inštitut posveča gledališkemu virtuozu Dušanu Jovanoviću ob njegovem visokem jubileju. Iz fotografske zbirke v Ikonoteki Slovenskega gledališkega inštituta in iz arhivskega gradiva gledaliških hiš smo pripravili izbor posnetkov krstnih uprizoritev avtorjevih dramskih besedil med letoma 1969 in 2013. Izbor sledi kronološkemu zaporedju del, ki jih Amelia Kraigher v razpravi Perspektive upora v dramatiki Dušana Jovanovića (delo v nastajanju) razvršča v šest ustvarjalnih faz. Fotografski niz retrospektivno predstavi Jovanovićev obsežni opus še z vizualne plati.

Razen v primeru dveh neuprizorjenih besedil iz 60. let in dveh zapletov pri uprizoritvi dramskih del Norci in Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka v prvi fazi ustvarjanja (1962–1975) so bila Jovanovićeva nova besedila vedno uprizorjena v relativno kratkem času.

Zbrane zabeležke časa so nastale na prizoriščih slovenskih krstnih uprizoritev, skozi katera lahko sledimo recepciji dramskega opusa Dušana Jovanovića. Simptomatičen je dvojni prodor v javnost na samem začetku: leta 1969 fotografski objektiv beleži tako prizore predstave Znamke, nakar še Emilija na odru Male drame SNG Ljubljana pa tudi trenutke iz neoavantgardne uprizoritve Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki v Viteški dvorani Križank. Sledijo uprizoritve v več gledaliških hišah: v Slovenskem ljudskem gledališču Celje (Norci, 1971; Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka, 1976; Karamazovi (Prevzgoja srca), 1980); v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu (Življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni ali Trije rogonosci, 1972; Vojaška skrivnost, 1983; Klinika Kozarcky, 1999); v Slovenskem mladinskem gledališču (Žrtve mode bum-bum, 1975; Hladna vojna babice Mraz, 1982; Jaz nisem jaz II, 1983); v Mestnem gledališču ljubljanskem (Generacije, 1977; Viktor ali Dan mladosti, 1989; Razodetja, 2011); v Primorskem dramskem gledališču Nova Gorica (Jasnovidka ali Dan mrtvih, 1989) in v Kopru v okviru Primorskega poletnega festivala (Karajan C, 1998). Na odru Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani je bilo leta 1978 uprizorjeno besedilo Osvoboditev Skopja, katerega krstna uprizoritev je bila sicer v Zagrebu. Ponovno sledi desetletje drugih odrov, nato pa se z uprizoritvijo Zid, jezero leta 1989 začne vrsta uprizoritev Jovanovićevih besedil na odru ljubljanske Drame (Don Juan na psu, 1991; Antigona, 1993; Uganka korajže, 1994; Kdo to poje Sizifa, 1997; Ekshibicionist, 2001; Boris, Milena, Radko, 2013).

Dušan Jovanović je krstno uprizoril dobro tretjino svojih besedil. Kot celostnega avtorja, ki v vlogi režiserja ustvarja inscenacijo lastnega besedila, ga spoznamo že v 70. letih na odru Slovenskega stalnega gledališča v Trstu (Življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni ali Trije rogonosci), kjer konec 90. let postavi tudi Kliniko Kozarcky. Izpostaviti velja izjemne vizualne elemente v predstavi Žrtve mode bum-bum v Slovenskem mladinskem gledališču leta 1975, kjer avtor ustvarjalno sodeluje z Meto Hočevar, ki oblikuje tako scenografijo kot kostume. Hočevarjeva oblikuje prostor v številnih postavitvah Jovanovićevih del: v 80. letih v Prevzgoji srca (Karamazovi) in v Vojaški skrivnosti, nato pa v 90. letih v Antigoni in Uganki korajže (na odru SNG Drama ju sama režira), v Kdo to poje Sizifa in v Boris, Milena, Radko ponovno v ustvarjalnem dialogu z Jovanovićem.

V tem nizu lahko sledimo procesu preobrazb od dramske pisave, ki se levi v uprizoritev, do gledališke fotografije, ki kot zapis igralskega in vizualnega momenta predstave odraža tudi poteze dramske pisave.

Mag. Primož Jesenko