Svatba, Velika nagrada FBS 2014

Strokovna žirija 49. Festivala Borštnikovo srečanje (Jasen Boko, Tomasz Kubikowski, Barbara Orel, Tea Rogelj, Petra Vidali) je v utemeljitvi za Veliko nagrado Festivala Borštnikovo srečanja za najboljšo uprizoritev zapisala: »Uprizoritev Svatba korenito prestavi Šeligovo kombinacijo absurda in poetičnosti v naš čas. Notranjo logiko teksta posvoji in jo radikalno prizemlji, hkrati pa spodmika vzročno-posledično sosledje, tako da se mora to v uprizoritvi v vsakem prizoru znova vzpostavljati. Dramaturgija in režija kontrastov nas prisilita, da preskakujemo iz lahkotnega smeha v krvave obračune, za vsakim vogalom nas čaka nelagodje naše razpadajoče sedanjosti. Rablji niso več le votli in cinični nesrečniki, so banalni uničevalci, ki uživajo v spektaklu, žrtvi pa sta še bolj ranjeni in razcefrani. Gledališče krutosti je postalo skoraj razposajeno. Vse je drugače, a še vedno isto, skupnost svojo frustracijo ponovno razrešuje z nasiljem nad nemočnim posameznikom. Celoten igralski ansambel režijsko zamisel uresničuje kolektivno in individualno prepričljivo ter ustvari zgoščeno in stabilno atmosfero.«

Nina Ivanišin je prejela Borštnikovo nagrado za igro za vlogo Lenke: »Igranje mentalno zaostale osebe kot glavne, lirične junakinje uprizoritve predstavlja številne izzive in še več nevarnosti, saj se pri tem zlahka zaide v pretiravanje ali manko izraza. Zahteva izostreno senzibilnost, ki se skriva za nezmožnostjo komuniciranja, a hkrati mora nagovarjati. Takšno igranje ne sme biti preveč groteskno in tudi ne preveč sentimentalno, niti trivialno in niti shematično. Vzbujati mora simpatijo, hkrati pa jo mora znati v določenih trenutkih prekiniti, da vzpostavi jasno razločen svet lika. Nina Ivanišin se je izognila vsem tem pastem in zasnovala nepozabno figuro ženske-otroka z velikimi začudenimi očmi; tako kot nenadoma vzcveti v veselju, zapade tudi v obup, ob tem pa vzpostavi svoj lastni ritem intelektualnega in čustvenega razumevanja sveta.«

Branko Hojnik je prejel Borštnikovo nagrado za scenografijo v uprizoritvah Svatba v izvedbi SNG Drama Ljubljana in Kralj na Betajnovi v izvedbi SNG Drama Ljubljana in Drame SNG Maribor: »Scenografija Branka Hojnika stopa v izviren avtorski dialog z dramskim besedilom in vzpostavlja svet, v katerem posamezni znakovni sistemi odra prepričljivo zaživijo; vselej v integralnem prepletu z režijsko zamislijo, tako da drug drugega poganjata, ne le osmišljata, temveč izmenjaje vodita igro. Scenograf v Svatbi Rudija Šelige in režiji Jerneja Lorencija vzpostavi poligon za ritual represivne podreditve posameznika v prisilne družbene mehanizme. Obredje prehoda vpne med realizem in mitološko poetizacijo in ga iz verodostojne gostilniške situacije iz socialističnih osemdesetih pripelje v našo sodobnost. /.../«

SNG Drama Ljubljana | Svatba | Rok Pintar in Dušan Rogelj, Uprizoritev Šeligove Svatbe …, Radio Slovenija I., 29. 9. 2013 (kritika) | Anja Golob, Govori, hrepenenje, Večer, 3. 10. 2013 (kritika) | Deja Crnović, Svatba: Tudi mi bomo enkrat živeli!, siol.net, 31. 3. 2014 (kritika) | Edvard Kovač, Povabljeni smo na "Svatbo", Družina, 13. 10. 2013 (kritika) |Nika Leskovšek, Vrtanje v razpadajočo družbo, Dnevnik, 3. 10. 2013 (kritika) | Urška Sajko, Prepoved čutenja, Radio Študent, 2. 10, 2013 (kritika) | Zala Dobovšek, Rudi Šeligo: Svatba, Delo, 21. 10. 2013 (kritika) | Zdenka Marunčić, Život nije ružan i prazan, Hrvatsko slovo, 11. 4. 2014 (kritika)

E-razstava Borštnikovo srečanje 2011 (Bartleby, pisar, Velika nagrada FBS 2011) | E-razstava Borštnikovo srečanje 2012 (Nevihta, Velika nagrada FBS 2012) | E-razstava Borštnikovo srečanje 2013 (Ponorela lokomotiva, Velika nagrada FBS 2013)