Znamke, nakar še Emilija ..., SNG Drama Ljubljana, 1969/70