Od načrta do makete

Zamisel in oblikovanje prizorišča predstave zahtevata mnogo truda in domišljije. Naši scenografi, slikarji, kiparji in arhitekti so natančni snovalci odrskega prostora. O tem pričajo številni ohranjeni krokiji, scenske skice na različnih materialih in v različnih risarskih tehnikah z natančnimi navodili za izvedbo, končni scenski osnutki ter makete. Hitro začrtane idejne scenske skice na prvih vajah ali ob prvem branju dramskega besedila se razvijejo v natančno zasnovane podobe na scenskem osnutku in udejanjijo v gledališki delavnici kot estetski funkcionalni prostori gledaliških predstav.